Privacybeleid Van De Playgro Group

At Playgro we understand the importance of play in the developmental journey of babies and create fun, innovative Infant Developmental Toys that engage their senses and stimulate their imagination. Playgro toys provide endless opportunities for babies to grow, learn and discover. We ensure that each product includes features that will assist baby to develop a range of skills – including motor and cognitive skills through active play, and stimulate them to think, look, listen and move.

Playgro was founded in 1992 in Melbourne, Victoria, Australia and we remain a proud Australian owned family business.

Inleiding

Dit is het privacybeleid dat van toepassing is op Playgro Pty Ltd ABN 93 632 532 580 en onze verbonden entiteiten met inbegrip van Playgro Europe BV (gezamenlijk Playgro, we, wij, ons of onze). Bij Playgro is uw privacy belangrijk voor ons. We streven ernaar uw privacy te beschermen wanneer wij uw persoonlijke gegevens beheren. We hanteren beleidsrichtlijnen en procedures om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens zorgvuldig en veilig worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Australische Privacyprincipes (APP’s) opgenomen in de Australische Privacywet 1988 (Cth) (Privacywet), en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

Het doel van dit Privacybeleid is u te informeren over:

 • welke soort persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen;
 • hoe we die gegevens kunnen gebruiken en de keuzes die u hebt inzake ons gebruik van dergelijke gegevens;
 • of we uw persoonlijke gegevens met iemand delen;
 • hoe u uw persoonlijke gegevens kunt opvragen, kunt inzien en/of kunt laten corrigeren en onze toegangs- en correctieprocedure; en
 • hoe u ons op de hoogte kunt brengen van een vermeende schending van onze verplichtingen en onze procedure voor de behandeling van klachten.

Als u een ingezetene van een land in de Europese Unie (EU) bent of als we persoonlijke gegevens over u van een bron in de EU verzamelen, zullen we voldoen aan de regels inzake privacybescherming vereist door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. Daarnaast kunnen bedrijven in de EU die persoonlijke gegevens met ons delen, van ons vereisen dat wij aan de regels van de AVG voldoen.

Persoonlijke gegevens over personen die in de EU wonen worden beheerd door de voor AVG-doeleinden aangewezen Playgro-vertegenwoordiger, Playgro Europe BV in Nederland. Ze kunnen door die entiteit, door Playgro Pty Ltd of door een andere Playgro-entiteit worden verwerkt. Als u een vraag hebt over uw rechten of over onze verplichtingen als een ‘beheerder’ of ‘verwerker’ met betrekking tot de AVG, neemt u contact met ons op zoals hieronder uitgelegd.

Gegevensverzameling

De soorten gegevens die Playgro van u verzamelt, zijn afhankelijk van de omstandigheden van de verzameling en van de dienst die wij u verlenen.

Persoonlijke gegevens

Het type persoonlijke gegevens verzameld is direct gerelateerd aan het specifieke doel waar de gegevens voor worden verzameld. U kunt zelf beslissen hoeveel persoonlijke gegevens u met ons deelt. De enige manier waarop wij iets van u kunnen weten, is wanneer u dat persoonlijk met ons hebt gedeeld. Als u echter bepaalde informatie niet verstrekt, kan dit ertoe leiden dat Playgro het betreffende product niet kan leveren of de betreffende dienst niet verlenen. We brengen u ten tijde van verzameling op de hoogte van het doel waarvoor wij de persoonlijke gegevens verzamelen en, indien mogelijk, van de gevolgen van het niet verstrekken. Onze Website(s) is (zijn) gericht op personen van 18 jaar of ouder. Behalve voor zover in dit beleid vermeld, verzamelen we niet opzettelijk persoonlijke gegevens van iemand jonger dan 18 jaar.

Bijvoorbeeld:

 • Als u uzelf inschrijft voor een bepaalde dienst zoals onze e-nieuwsbrief, mailingen (over productupdates en -ontwikkelingen, speciale evenementen of aanbiedingen), een loyaliteits- of bonusprogramma of deelneemt aan een prijsvraag door ons georganiseerd, kunnen we informatie verzamelen zoals uw naam en contactgegevens (woonadres, telefoonnummer(s) en/of e-mailadres) en andere informatie die vereist is om die dienst aan u te verlenen.
 • Als u een vraag stelt, feedback geeft of een klacht bij ons indient, kunnen we uw naam en contactgegevens verzamelen.
 • Als u deelneemt aan een enquête die zo nu en dan door ons of een derde namens ons op onze Website wordt gehouden, kunnen we persoonlijke informatie met betrekking tot uw enquêteantwoorden verzamelen.
 • Als uw kind heeft deelgenomen aan een foto- of videosessie voor ons, kunnen we informatie verzamelen, met inbegrip van de naam en contactgegevens van u en uw kind (woonadres, telefoonnummer(s) en/of e-mailadres) en andere informatie die vereist is voor het organiseren van de foto- of videosessie (d.w.z. geboortedatum en geslacht van uw kind).
 • Als u voor een baan bij ons solliciteert, kunnen we informatie verzamelen die relevant is voor die positie, waaronder:
  1. uw naam en contactgegevens (d.w.z. woonadres, telefoonnummer(s) en/of e-mailadres);
  2. andere informatie die relevant is voor het sollicitatieproces (waaronder informatie op het sollicitatieformulier en in uw cv).

U erkent dat de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, uw eigen informatie is of informatie is waarvoor u gemachtigd bent om die aan ons te verstrekken.

Gevoelige gegevens

Over het algemeen verzamelt Playgro geen gevoelige gegevens zoals bepaald in de Privacywet, zoals raciale of etnische informatie, politieke opvattingen of verenigingen en informatie over een strafblad of de gezondheid. Afhankelijk van uw voorafgaande toestemming kan Playgro echter gevoelige gegevens van u verzamelen bij de overweging van een sollicitatie naar een baan.

Ongevraagde gegevens

Wanneer ongevraagde gegevens door Playgro worden ontvangen (bijvoorbeeld door een Facebook-pagina of ander sociale-mediaplatform dat wij bedienen of kunnen opzetten) zullen we binnen een redelijke periode bepalen of we volgens de toepasselijke wetten gerechtigd zijn de informatie te verzamelen. Indien het niet toegestaan is dat Playgro de gegevens verzamelt, zullen we die vernietigen of ervoor zorgen dat ze zo snel als praktisch mogelijk is geanonimiseerd worden. Anders kan Playgro die gegevens behouden in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

Gegevens die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze Website(s) bezoekt, kunnen we bepaalde gegevens automatisch verzamelen door het gebruik van cookies, andere geautomatiseerde middelen en websitetrackingtools zoals Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe onze Website(s) wordt (worden) gebruikt. Google Analytics genereert statistische en andere gegevens over websites door middel van cookies die op de computer van gebruikers worden opgeslagen. Google kan deze informatie verzamelen, overdragen, opslaan en verwerken op de servers in de Verenigde Staten. We zullen Google Analytics niet gebruiken om persoonlijke informatie van bezoekers aan onze Website(s) te volgen of verzamelen. U kunt lezen hoe Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt op ‘How Google uses data when you use our partners’ sites or appshttp://www.google.com/policies/privacy/partners/. Als u niet wilt dat informatie met betrekking tot uw bezoek aan onze Website(s) door Google Analytics wordt gerapporteerd, kunt u de add-on voor afmelding voor Google Analytics in uw browser installeren. Raadpleeg voor meer informatie Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De soorten gegevens die we automatisch kunnen verzamelen, zijn onder andere:

 • uw domeinnaam of het IP-adres;
 • het apparaat, de browser, het type besturingssysteem en de schermresolutie die u gebruikt;
 • informatie over acties op onze Website(s) uitgevoerd, bijvoorbeeld navigatiepatronen (d.w.z. bekeken en gedownloade pagina’s) en de datum, het tijdstip, de duur en het aantal keer dat u onze Website(s) hebt bezocht;
 • de vorige site die u hebt bezocht;
 • de geografische locatie (zoals land en plaats) waarvandaan u onze Website(s) hebt geopend; en
 • zoekwoorden of andere webpagina’s die u naar onze Website(s) hebben geleid.

U kunt de privacy-instellingen van uw browser wijzigen om alle cookies te weigeren of om u elke keer dat er een cookie naar uw computer wordt gestuurd te waarschuwen. Door cookies die voor onze Website(s) worden gebruikt te blokkeren of te verwijderen, kunt u mogelijk niet optimaal gebruikmaken van de services die via onze Website(s) worden aangeboden. De reden is dat cookies worden gebruikt om u te helpen over de Website(s) te navigeren en om bepaalde functies uit te voeren wanneer u onze Website(s) gebruikt, zoals het verstrekken van contentspecifieke informatie aan u.

De gegevens die we automatisch verzamelen worden ook gebruikt voor statistische en administratieve doeleinden. Door de manier waarop bezoekers onze Website(s) gebruiken te analyseren kunnen wij onze diensten verbeteren. De gegevens worden niet gebruikt op een manier waardoor een klant geïdentificeerd kan worden en we verzamelen geen gegevens over de identiteit van bezoekers tenzij zij die informatie vrijwillig verstrekken. Gebruikers of hun activiteiten op onze Website(s) worden niet geïdentificeerd, behalve wanneer wetgeving van ons vereist dat wij die delen of een wetshandhavende autoriteit toestaat de logboeken van de serviceprovider te inspecteren.

Verzamelmethode

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld via legale en redelijke middelen en niet op een onredelijk indringende manier.

Playgro verzamelt uw persoonlijke gegevens wanneer u rechtstreeks contact met ons hebt. Dit kan onder andere zijn via onze Website(s) of een van onze Facebook-pagina’s of andere sociale-mediaplatforms die we bedienen of kunnen opzetten, via formulieren of correspondentie (d.w.z. via post of e-mail), telefonisch of persoonlijk.

Playgro kan uw persoonlijke gegevens ook verzamelen via onze verbonden ondernemingsorganen, zakelijke partners en onze externe dienstverleners (bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot enquêteantwoorden) zodat we u een beter of relevanter product kunnen bieden.

Gegevensgebruik

Gebruik van persoonsgegevens

Playgro gebruikt de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt voor het doel waarvoor u die hebt verstrekt of een verwant secundair doel wat u redelijkerwijs kunt verwachten. Playgro zal die niet zonder uw toestemming voor een ander doel gebruiken, tenzij wettelijk toegestaan of vereist.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • het leveren van de producten of verlenen van de diensten die u hebt verzocht van Playgro of haar zakelijke partners, waaronder bijvoorbeeld:
  1. het leveren van producten of verlenen van diensten aan u;
  2. om u te registreren voor een dienst die u hebt aangevraagd, zoals onze nieuwsbrief en e-nieuwsbrieven, mailingen, bonusprogramma(‘s) of prijsvragen en om dergelijke diensten uit te voeren;
  3. om garantieclaims te beheren; en
  4. om op vragen, feedback of klachten van u te reageren;
 • voor directmarketing van producten en diensten waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn, waaronder productupdates en -ontwikkelingen, speciale evenementen of promoties;
 • om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren en ze relevanter voor u te maken;
 • om ons te helpen onze Website(s) of sociale-mediaplatforms die wij bedienen of kunnen opzetten te verbeteren;
 • om sollicitaties op huidige en toekomstige vacatures te verwerken en te beoordelen;
 • Voor marketinggerelateerde activiteiten (bijv. productverpakking, catalogi, enz.) in verband met het gebruik van foto’s en video’s met de afbeelding van u of uw kind waarvoor u toestemming hebt gegeven; en

voor het anderszins beheren van onze interne zakelijke activiteiten en processen.

Directmarketing

Playgro zal uw persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken voor het doel van direct-marketingactiviteiten wanneer we uw toestemming om dat te doen hebben gekregen of in situaties waarin we de informatie rechtstreeks van u hebben gekregen en u redelijkerwijs kunt verwachten dat uw persoonlijke informatie voor dit doel kan worden gebruikt of gedeeld. We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen met onze verbonden entiteiten, zodat zij u rechtstreeks van marketingmateriaal over hun producten en diensten kunnen voorzien.

Direct-marketingmateriaal dat u van ons via e-mail ontvangt (met inbegrip van nieuwsbrieven en speciale aanbiedingen) kunnen open tracering gebruiken zodat we de aflevering en ontvangst van het materiaal kunnen controleren.

Playgro zal u ten tijde van verzameling en/of erna in de gelegenheid stellen u voor marketingmateriaal af te melden door u af te melden voor de e-maildienst of door contact op te nemen met onze Privacyfunctionaris via onderstaande contactgegevens.

Gebruik van anonieme gegevens

Playgro verzamelt anonieme informatie om:

 • het gebruik van onze Website(s) te controleren;
 • ons te helpen verbeteringen aan de Website(s) te maken; en
 • relevante informatie en diensten aan zoveel mogelijk gebruikers te bieden.

Delen met derden

Er zullen gevallen zijn waarin het noodzakelijk is dat Playgro uw persoonlijke informatie deelt met derden.

Playgro kan uw persoonlijke informatie delen met:

 • aannemers en externe dienstverleners die we gebruiken voor onze gewone bedrijfsvoering om te helpen bij het leveren van het product of het verlenen van de dienst. Dit gebeurt op vertrouwelijke basis. Hiertoe behoren organisaties zoals marketingbureaus, gegevensverwerkingsbedrijven, drukkerijen en mailingbureaus, financiële bureaus of incassobureaus;
 • andere leden van de groep Playgro-ondernemingen voor marketingdoeleinden (onderworpen aan het verkrijgen van uw voorafgaande toestemming indien het geen verbonden ondernemingsorgaan is);
 • overheidsinstanties of overige derden zoals wettelijk vereist,

of voor een ander doel dan waarvoor u toestemming hebt gegeven.

Overdracht van gegevens buiten Australië

Playgro kan uw persoonlijke gegevens delen met ontvangers buiten Australië. Playgro kan uw persoonlijke gegevens delen met leden van de groep Playgro-ondernemingen, zakelijke partners en distributeurs in landen waaronder Nieuw-Zeeland, Nederland, Canada en de Verenigde Staten. Klik hier voor een volledige lijst met landen waarin we uw persoonlijke gegevens kunnen delen. Als u bijvoorbeeld in een ander land dan Australië woont en u ons een vraag stelt inzake onze producten en diensten, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met verwante bedrijven van Playgro, zakelijke partners of distributeurs in het buitenland om uw vraag te verwerken. Playgro zal redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat een ontvanger in het buitenland de geldende privacywetten of -principes niet schendt.

Geen verkoop van persoonlijke gegevens

In geen geval zal Playgro uw persoonlijke gegevens verkopen of betaling voor de licentie op of het delen van uw persoonlijke gegevens ontvangen.

Beveiliging

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons. Playgro gebruikt veilige gegevensnetwerken die ontworpen zijn om uw privacy en beveiliging te beschermen. Wanneer we informatie over u hebben verzameld, kan die niet door iemand anders worden gezien of aangepast. Playgro heeft algemeen geaccepteerde standaarden van technologie en operationele beveiliging geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens (zowel in fysieke als elektronisch vorm) tegen verlies, misbruik, beïnvloeding en onbevoegde toegang zijn beschermd.

Uitsluitend bevoegde Playgro-medewerkers en aannemers krijgen toegang tot uw persoonlijke gegevens en zij stemmen ermee in voor de vertrouwelijkheid van deze gegevens te zorgen. Er worden redelijke maatregelen getroffen om persoonlijke gegevens die niet langer vereist zijn te vernietigen of permanent te anonimiseren.

We herzien onze veiligheidsmaatregelen en werken deze bij in het licht van huidige technologieën. U moet zich er echter wel van bewust zijn dat het internet geen veilige omgeving is en dat er van gegevens verstuurd via het internet (met inbegrip van e-mail) niet gegarandeerd kan worden dat die 100% veilig zijn.

Gegevenskwaliteit, toegang en correctie

Toegang

U kunt te allen tijde toegang vragen tot persoonlijke gegevens die Playgro van u heeft door een verzoek in te dienen bij onze Privacyfunctionaris op het adres of e-mailadres hieronder.

We streven ernaar alle verzoeken tot toegang tot persoonlijke gegevens binnen een redelijke tijd te verwerken. Waar mogelijk zullen we u toegang tot die gegevens bieden door u een exemplaar van de verzochte gegevens te verstrekken, u toe te staan de verzochte gegevens te bekijken of u een samenvatting van de gegevens in ons bezit te verstrekken. Als we uw verzoek tot toegang moeten weigeren, laten we u weten waarom en stellen we u op de hoogte van hoe u een klacht omtrent deze beslissing kunt indienen. Over het algemeen zal dit alleen voorkomen in gevallen waarin het verstrekken van de toegang illegaal is of onderworpen aan een potentiële rechtsvordering of gerechtelijke procedure. Playgro kan een nominale vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van persoonlijke gegevens.

Correctie

We proberen ervoor te zorgen dat alle gegevens over u die we verzamelen, gebruiken of delen juist, volledig, actueel en relevant zijn voor de dienst die wordt verleend.

Als u ontdekt of vermoedt dat er een fout is of informatie ontbreekt, kunt u uw schriftelijke verzoek voor correctie doorsturen naar onze Privacyfunctionaris naar het adres of e-mailadres hieronder. Onze Privacyfunctionaris zal uw verzoek in overweging nemen en zal de correctie van uw persoonlijke gegevens zo snel als praktisch haalbaar is beheren en u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als uw correctieverzoek wordt geweigerd, zal onze Privacyfunctionaris binnen een redelijke termijn de redenen voor dergelijke weigering met u delen en u informeren over de klachtenprocedure (zie hieronder).

Klachten omtrent privacy en onze procedure voor de afhandeling van klachten

Als u klachten heeft met betrekking tot het beheer van uw persoonlijke gegevens of als u gelooft dat er een schending van de privacyverplichtingen door Playgro is, stuurt u uw schriftelijke klacht naar onze Privacyfunctionaris op het adres of e-mailadres hieronder.

Onze Privacyfunctionaris zal de klacht in overweging nemen en u de beslissing binnen een redelijke termijn na ontvangst van de klacht schriftelijk mededelen.

Als onze Privacyfunctionaris besluit dat er een schending is, zal hij/zij ernaar streven dat de schending binnen 30 dagen vanaf de datum van de beslissing is rechtgezet en u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Als de schending niet binnen 30 dagen is rechtgezet, zal onze Privacyfunctionaris de algemeen directeur van Playgro hiervan op de hoogte stellen om de zaak op te lossen.

Als u zich in Australië of een ander rechtsgebied dan de Europese Unie bevindt, en u bent nog steeds niet tevreden nadat u een klacht bij ons hebt ingediend en ons een redelijke termijn hebt gegeven om te reageren, kunt u contact opnemen met het Office of the Australian Information Commissioner via:

 • Telefoon: 1300 363 992 (lokale gesprekskosten, maar oproepen van een mobiele of betaaltelefoon kunnen te maken krijgen met hogere kosten). Als u uit het buitenland belt (met inbegrip van het eiland Norfolk) +61 2 9284 9749
 • TTY: 1800 620 241 (dit nummer is speciaal voor slechthorenden, geen spraakoproepen.)
 • TIS: Translating and Interpreting Service (vertaal- en tolkdienst): 131 450 (als u geen Engels spreekt of Engels uw tweede taal is en u hulp nodig hebt en u naar het Office of the Australian Information Commissioner vraagt)
 • Post: GPO Box 2999 Canberra ACT 2601, Australië
 • Fax: +61 2 9284 9666
 • E-mail: enquiries@oaic.gov.au

Personen in de Europese Unie moeten contact opnemen met de verantwoordelijke privacy-instantie van elk rechtsgebied.

Contact opnemen met de Privacyfunctionaris

Neem contact op met onze Privacyfunctionaris met onderstaande contactgegevens als u:

 • een vraag wilt stellen over of toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens en/of ze wilt bijwerken; of
 • een vermeende schending van uw privacyrechten wilt melden of een klacht wilt indienen;
 • met onze Privacyfunctionaris over ons Privacybeleid wilt spreken

Personen in Australië en rechtsgebieden anders dan de Europese Unie, neem contact op:

 • Post: Privacy Officer, Playgro Pty Ltd, 49-51 Sunmore Close, Heatherton Victoria 3202, Australië
 • Telefoon: 03 8558 2000
 • Fax: 03 8558 2020
 • E-mail: privacyofficer@playgro.com

Personen in de Europese Unie neem contact op:

 • Post: Clementine van Boxel, Postbus 2, 5280 AA Boxtel, Nederland
 • E-mail: playgroeurope@playgro.com

Diversen

Persoonlijke gegevens heeft de betekenis gegeven aan die term in de Privacywet, of (als u zich in de EU bevindt) dezelfde betekenis als de term persoonsgegevens in de AVG.

Website(s) verwijst naar alle websites die het eigendom zijn, bediend worden door of in het beheer zijn van Playgro met inbegrip van http://au.playgro.com.

Playgro behoudt het recht dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen of veranderen. De ingangsdatum wordt weergegeven aan het begin van het beleid.

Nadere informatie over privacy

Ga voor meer informatie over uw privacyrechten in Australië naar de website van het Office of the Australian Commissioner: www.oaic.gov.au

 

Beleid inzake kredietregistratie
(alleen voor Australische gebruikers)

 

Kredietaanvragen door bedrijven voor onze diensten

Playgro verstrekt handelskrediet voor de doelen van de Privacywet aan bedrijven die krediet aanvragen in verband met onze goederen en diensten. We verstrekken geen consumentenkrediet.

Verwijzingen naar u en uw in dit beleid inzake kredietregistratie zijn verwijzingen naar personen van wie wij kredietinformatie of informatie over kredietwaardigheid hebben voor de doelen van de Privacywet in verband met dergelijk krediet. Dit beleid biedt informatie over ons beheer van dergelijke informatie.

Hoe we kredietinformatie en informatie over kredietwaardigheid over u verzamelen en bewaren

Kredietinformatie heeft voornamelijk betrekking op uw krediettransacties met ons en bestaat uit verschillende soorten gegevens verzameld door kredietinstellingen (credit reporting bodies, CRB’s) die verslag uitbrengen over kredietwaardigheid van consumenten. We kunnen verschillende categorieën kredietinformatie over u verzamelen of genereren.

We kunnen ook informatie over uw kredietwaardigheid verzamelen. Dit is hoofdzakelijk informatie door CRB’s verstrekt met betrekking tot uw transacties met andere kredietverstrekkers (bijvoorbeeld financiële instellingen die u een lening verstrekken of andere bedrijven die u krediet verstrekken in verband met hun producten of diensten).

Kredietinformatie en informatie over kredietwaardigheden omvat onder andere:

 • identificatiegegevens: zoals uw naam, adres, geboortedatum of werkgever;
 • informatie over consumentenkredietwaardigheid: dat is bijvoorbeeld informatie over rekeningen met consumentenkrediet die u bij andere kredietverstrekker houdt;
 • gegevens over informatieverzoeken gemaakt bij CRB’s: zoals het feit dat wij of een andere kredietverstrekker informatie over kredietregistratie over u van een CRB hebben opgevraagd om een kredietaanvraag te beoordelen en verschillende gegevens over het krediet dat u hebt aangevraagd;
 • gegevens over verzuim: informatie over achterstallige betalingen door u in verband met consumentenkrediet die door andere kredietverstrekkers met een CRB is gedeeld;
 • betalingsgegevens: informatie dat een achterstallige betaling betaald is;
 • informatie over ernstige inbreuken op kredieten met betrekking tot consumentenkrediet;
 • informatie over nieuwe akkoorden: informatie over bepaalde kredietakkoorden die u met een andere kredietverstrekker hebt gesloten in verband met een consumentenkredietverzuim of ernstige kredietbreuk;
 • informatie over gerechtelijke procedures: informatie over bepaalde kredietgerelateerde veroordelingen;
 • persoonlijke insolventie-informatie: informatie opgenomen in de Australische National Personal Insolvency Index over faillissementen of verschillende andere insolventiegerelateerde zaken; of
 • openbaar beschikbare informatie over activiteiten verwant aan kredietwaardigheid.

Kredietwaardigheid omvat ook informatie die we kunnen afleiden van gegevens die we ontvangen van een CRB, zoals een kredietscore.

We kunnen informatie over kredietwaardigheid over u verzamelen in een van de hierboven beschreven gevallen onder de kop ‘Hoe we kredietinformatie en informatie over kredietwaardigheid over u verzamelen en bewaren‘. We verzamelen niet alleen van CRB’s informatie over kredietwaardigheid, maar we verzamelen die ook van derden waar dit onder de Privacywet is toegestaan (zoals van andere kredietverstrekkers met uw toestemming).

We bewaren en waarborgen uw kredietinformatie en informatie over kredietwaardigheid op de manier in bovenstaand Privacybeleid beschreven.

Hoe we uw kredietinformatie en informatie over kredietwaardigheid gebruiken en wanneer we die delen

Wij kunnen uw kredietinformatie delen met CRB’s. Deze CRB’s kunnen die informatie vervolgens opnemen in de kredietregistratie die zij aan andere kredietverstrekkers geven om hen te helpen uw kredietwaardigheid te beoordelen.

We kunnen bijvoorbeeld met een CBR het type handelskrediet en het kredietbedrag verzocht in uw kredietaanvraag bij ons delen. We kunnen uw kredietinformatie ook gebruiken en delen voor andere doeleinden en in andere gevallen zoals beschreven in bovenstaand Privacybeleid wanneer wij dit onder de Privacywet mogen doen.

Ons gebruik en delen van informatie over kredietwaardigheid wordt beheerst door de bepalingen van Part IIIA van de Privacywet en de Credit Reporting Privacy Code. We gebruiken en delen dergelijke informatie uitsluitend voor doeleinden toegestaan door deze bepalingen, zoals:

 • om een kredietaanvraag bij ons in verband met onze goederen of diensten te verwerken;
 • om handelskrediet te beheren dat we verstrekken en om achterstallige betalingen te innen; of
 • wanneer het delen vereist of goedgekeurd is krachtens een Australische wet of een bevel van een gerechtshof of tribunaal.

Correctie van en toegang tot kredietinformatie en informatie over kredietwaardigheid

Raadpleeg bovenstaand artikel ‘Gegevenskwaliteit, toegang en correctie‘ om correctie van of toegang tot informatie over uw kredietwaardigheid te verzoeken.

Klachten omtrent onze naleving van kredietregistratievereisten

Als u op enig moment een klacht wilt indienen over het al dan niet naleven door ons van Part IIIA van de Privacywet of de Credit Reporting Privacy Code, kunt u contact opnemen met onze Privacyfunctionaris op privacyofficer@playgro.com zodat we uw zorgen kunnen verhelpen.

Als u een dergelijke klacht indient, zullen we u zo snel als mogelijk schriftelijk bevestigen dat we uw klacht hebben ontvangen en uiteenzetten hoe we die zullen behandelen. We streven ernaar uw klacht binnen een redelijke termijn te onderzoeken en op te lossen. We moeten hiertoe mogelijk een CRB of andere kredietverstrekker raadplegen. Als we meer dan 30 dagen nodig hebben om uw klacht op te lossen, geven we u de redenen voor de vertraging en vragen we uw toestemming om deze termijn te verlengen.